Om

BAKGRUND & LIVSFILOSOFI

Jag heter Birgitta Madeleine Söderström. Född i Roslagens famn, uppväxt i Södertälje i en mångfaldens och ibland enfaldens stad, samtidigt en vacker, modig och klok stad. En stad med ett stort öppet hjärta där många nationer, perspektiv och innovationer välkomnats och får utrymme, en spännande, dynamisk och annorlunda plats på jorden som jag tycker om. Jag bor nu på ön Mörkö i Södertälje kommun, en ö mitt i mellan Södertälje och Trosa, 7 mil söder om Stockholm

Jag är 59 år, en bra ålder att leva i. Jag är människa, kvinna, mor. I yrket en Beteendevetare/Beteende nörd/Samtalsledare/Utvecklare/Coach/Pedagog/Handledare som gör vad jag kan för att stödja en genuin utveckling för människor och organisationer, hjälpa dem att leva i samklang med sig själva, sin grund och sin omvärld. Jag vill framåt till den tid där vi får leva våra liv, näringsliv och relationer levande och påfyllande – vår natur näringsrik och sprakande. Samtidigt så har jag ju det redan nu om jag tittar noga.

MÄNNISKAN KAN

För en del är det en utopi att människan kan hålla en jord och ett samhälle i balans, det är ju inte helt sant för balansen behöver inte vara 100% för det kan den inte. Liv skapas genom balans och obalans men det behöver vara inom en resilient ram. För en del är det också en utopi att leva och både vara bestämd, vara vänlig, seriös och ha kul samtidigt. Men för mig är det verkligen inte utopiskt. Människan kan det när hon så väljer. Ja, vi gör alla bra på olika sätt och vi gör både fel och rätt, så även jag, men jag vet att vi kan ställa om och att det går att forma vägen till ett hållbart jordeliv igen och att det går att samskapa på oanande ytor. Till och med när mycket låst sig, så finns det dörrar som är öppna. Genom människornas vilja, omsorgsvilja, mod och tillräcklighet skapas ett välmående samhälle. Det är människorna som tillsammans med naturen både skapar och bibehåller liv på jorden. Detta kan människan och hon gör det när hon vill sig själv väl, då vill hon också annat liv väl. Var är vår inneboende vilja att vilja? Den finns där och väntar på att bli tilltalad.

FÖDD NYFIKEN Människor & möten, beteendeförändring, beteendeloopar, kluriga frågor. Balansera människan eller organisationens olika system som den är ihopsatt med ger mig glädje. Otippade samarbeten får igång mig och väcker min nyfikenhet. Klurigheter är jag också bra på, klurigheter och otippade brobyggen.

Foto Tom Jonasson

LIV BYGGS OCH UTVECKLAS AV VÅR FÖRMÅGA ATT LEVA RELATIONELLT Allt handlar om människan och hennes relationer till andra människor och till allt annat som lever på omkring oss. Människan/Mötet/Miljön/Moderjord är ett livssystem som hänger ihop och dess delar är alla lika viktiga. Dessaa ämnen gör mig också alltid nyfiken och jag vill ständigt veta mer om vad som händer och utvecklas när människor möter varandra, när miljön möter människan, möter miljön och vise versa. Jag vet att människan innerst inne längtar efter att räcka till och få kliva ur det svala ”sköt dig själv” rummen, det som tyvärr på flera håll har blev till en trend. Jag vet efter många år av handledning, coaching och i nära terapeutiska samtal med människor som har ställt till det så totalt med sina liv, att längtan är stor. Jag vet att många börjat tröttna på självcentreringen och jakten efter ”livet sen”.

Jag håller med Filosoferna Ingela Frän, Jonna Bornemark och flera tidiga filosofer före dem t ex Platon om att vi behöver utopier för att veta vart vi ska, att vi behöver något att sträva mot. Utopier, mål och visioner som berör oss, som vill oss och vi vill dem. Vi behöver inte nå ända fram för att gå ”i mål”, har vi utopin som ledstjärna så kan vi ibland till och med nå längre. Saker och ting kan förändra sig på vägen, då kan vi rikta om oss, uppdatera vårt sikte. Men har vi inte det goda samhället och det goda samlivet på jorden som intention för våra val, så hamnar människan långt bort från det hen egentligen vill vara medskapare till. För att nå dit behöver vi se till att våra barn mår väl. Barn som har det bra och känner tillhörighet och tillräcklighet behöver inte i samma utsträckning söka lugnande aktiviteter eller yttre stimuli. Vi är ju alla en kugge i ett stort gemensamt evigt hjul, ett hjul som just nu rullar ”sissodär” men strax så kommer vi att inse att det är vi alla som håller tillsammans i pinnen som sitter i hjulet, och då kan förändring strax ske på riktigt. Släpp taget så åker vi!

EN KVINNAS LIV

Det sociala engagemang och engagemang för en bra natur och miljö färgar mycket av mitt yrkesliv, mina olika ideella engagemang och det privata livet med familj och vänner. En kvinnas liv är ofta en väv som samlar, sammanför och ombesörjer olika delar som vi skapar trygga helheter av, för oss och för omvärlden. Det tycks vara som ett nedärvt DNA hos många kvinnor som gör att vi väljer uppgifter och yrken där omsorg och omtanke är centralt.

Oavsett lön och status så gör vi och vi gör och vi gör – gör det som behöver göras.

Det livsuppdrag jag har tar självklart ganska mycket tid av mitt dygns 24h, lagom mycket och är inte betungande alls utan självklart. Vid min sida vandrar också många kvinnor men självklart också män som tillsammans omsorgfullt banar väg för framtiden.

FAMILJ

Jag har två söner, två härliga unga män som nu har flyttat ut och hem till sina egna vuxna liv och lyor. Mötet med dem fyller på och ger i en skön blandning. Dessa unga män utmanar och utvecklar ständigt mina inre bilder och yttre uttryck. De lär mig massor dagligen dessa fantastiska läromästare och min stora kära lycka. Till familjen hör också en syskonskara på 5, min mor, far i himlen, några släktingar och många goa vänskaper men också mycket avskildhet utan människor. Den blandningen mellan ett extrovert/introvert varande är för mig oändligt viktig.  

Jag bor enkelt på en ö 7 mil söder om Stockholm, Mörkö, där jag lever ett ganska vanligt liv. Jobbar som handledare, utvecklare, samtalsledare, coach, samtalsterapeut, pedagog och projektledare. Mixen av uppdrag gillar jag. Jag har också fått äran och förmånen att bjudas in som svensk delegat i The Council of European Grandmothers . Ett nätverk av 22 ’elder’ kvinnor från 14 länder i Europa som samskapar i aktiviteter i sina länder och i ett gemensamt ‘Europeiskt Council’ som verkar för en god, resilient  utveckling på jorden – nu och för kommande generationer.

THE COUNCIL OF EUROPEAN GRANDMOTHERS:

  • Vi möts för att bygga broar mellan generationer, synsätt, kulturer och länder.
  • Vi möts varje 9e månad i ett värdland för att inspirera, inspireras – bibehålla och förstärka kraften och fokuset på vår mission: En välmående jord som vi med stolthet kan lämna vidare till kommande generationer.
  • Vi vill stödja och förstärka kunskapen om och kontakten med den `naturliga visdomen´ som finns i var människa. Den visdom som alltid vet hur man tar hand om allt levande på ett hållbart moderligt sätt. Det är synligt på flera håll på jorden att vi behöver hjälpa oss att kontinuerligt uppdatera den lyhördheten.
  • Vi samskapar för att utveckla den Moderliga kvalitén (the female Principle) på jorden den som med omsorg tar hand om (är omsorgsfull, omtänksam och bestämd) och ser till att vi bibehåller balansen så att livet på jorden bär oss och jordens resurser räcker till oss alla.
  • Vi möts också för att synliggöra och förstärka de goda krafter och initiativ och aktiviteter som finns på olika platser i Europa. Dela och sprida ”good example and practices” i våra länder.

KIND IS THE NEW COOL

Det går att hitta lösningar som blir bra för alla inblandade – allt levande på jorden. Det vet jag sedan många år att just det går. Det kan låta stort men är ganska litet och enkelt. Jag har mött människor på höga positioner och människor som dragit ner sig långt ner i sociala svårigheter eller missbrukat livet totalt och där myndigheter givit upp. Människor från slott och koja med kraftfulla motstånd och svåra arga manipulerande personligheter och många gånger har jag/vi lyckats förändra deras riktning i livet så jag är både hoppfull och beslutsam i detta nu som världen står i. Men det är nog så att vi behöver bli fler som värnar livet för alla. Där i det varandet finns också lyckan och ett ganska ångest och stressfritt liv och där finns det generositet och glädje. Vilket jag på riktigt tror är många människors önskan – att skapa utifrån glädje.

cropped-madleine-1.jpg

Mer om mig och mitt arbetsliv finner du på min Hemsida

I DET SVÅRA BOR DET ENKLA.

I det komplexa behöver man ofta hitta den enkla lösningen för att klara av att skapa en förändring, om det är riktigt dimmigt på vägen. Det är oftast där i det enkla som också det komplexa kan lösa upp sig och det hållbara kan bli till. Att hjälpa människor, grupper, organisationer och system till att hitta till och se den öppna yta där flödet är, det är nog min främsta kompetens. Det tillsammans med förmågan att få dem att hålla kontakten med tillit och lugn medan de gör en loop – vänder och vandrar med nya renare fotavtryck.

Beteendeförändring och beteendeloopars ekvation är det som jag mer eller mindre alltid studerat. Det är som en sorts matematik, matematik har jag alltid gillar och det var ett favoritämne i skolan i unga år. Jag ser röda trådar och sammanhang i allt jag rör mig i. För att sätta igång en beteendeloop i en människas liv eller i ett samhälle så gäller det att få koll på vilken del i ekvationen som skall förändras, vad som får högst utfall med minst eller möjligast förändring/insats. Där är beteendeförändring väldigt likt både matematik, kemi och fysik.

Jag lever med ett ganska öppet öga vilket både är en tillgång och gör det ibland svårt, det är en hel del ibland som man inte egentligen vill se eller veta. Samtidigt som allt är bra att se och se igenom. Jag ser också ganska långt fram på vägen och ser helheter, samband, tendenser och detaljer samtidigt. Det har jag stor användning av dagligen när jag stödjer människan, naturen och samhället att hitta sin egen väg i balans med sig själv, sin natur, omgivande system och relationssamband.

LIVET LÄR

Jag har gjort riktigt många bra saker i mitt liv men också många tabbar. Några får jag ta ansvar för en stund till,  andra har jag rätat upp. Läroplatserna har varit många på min vandring.  Man blir på sikt tacksam för dessa. Kul har jag också där jag går, riktigt lyckat kul är det allt som oftast.

Här på dessa sidor finner du min vardag, mitt ögas iakttagelse och min reflektion. Här använder jag ord, språk och mening på mitt eget sätt och vandrar runt bland öarna i mitt livslandskap.

Välkommen in i mitt rum….

madeleine, kaffestund

#madeleinesoderstrom #madeleinelive #beteendeloop #mörkö #utopi #livet #liv