Den vackraste juridiska blomman på jorden. Ska hon nu äntligen nå fram till sin jord?

Tåget rullar på riktigt bra nu för End Ecocide idén som en viktig grund för att bromsa in och på sikt lösa upp på den klimatkris, den ekonomiska kris vi står både i och inför samt den moraliska kris som människan badar i. Kriser som gör världen stressad, sjuk, orolig och labil. Om vi inte passar oss noga så kan en så här pass grav skövling som pågår nu och en så här pass mångfacetterad kris som sträcker sig över flera ytor och som skapar en så pass hård obalans i flera fält runt och på jorden ”dränka” allt liv, både bildligt och faktiskt. Det är ingen överdrift utan ett matematiskt, ekologisk, meteorologiskt och geologiskt faktum.

Som tur är så pågår parallellt med elände och förödelse också bra saker. En ny lag är på väg – Ecocide lagen – en internationell lag som förbjuder storskalig miljöförstöring och hjälper oss att förflytta oss snabbt i kurvan och köra in på en ny hållbar mindre guppig väg. Den är på väg ja, men den landar inte i sin jord och börjar verka förrän vi har bestämt oss för att vi vill ha den.

Genom en ändring av Romstadgan i Internationella brottmålsdomstolen i Haag, för att lägga till ett femte brott – Ecocide.

En lag – in i en lag – för ett lag där alla ingår

Vi är på väg till att övergå till ett hållbarare och roligare sätt att leva, många har redan börjat. Tillräckligt många? Nej, vi behöver bli fler. Vi behöver också begränsa gränslösheten som löpt amok totalt och vi kan inte hindra varandra från att göra brott på vår jords grundläggande behov. Vi behöver en internationell lag som begränsar oss och vår starka drivkraft att erövra som tycks vara som ett lugnande medel, i gränslandet till en drog. Vi behöver ett kraftfullt skydd. Det finns ingen gräns just nu för vad vi får göra med den miljö vi samtidigt skall leva i så lagen behövs nu. Basta! Pronto! skulle Italienaren säga. Vi behöver den inte bara som broms utan också som växtgödning. Den här lagen när den blommat ut och givit oss sin kultiverande påverkan som lagar alltid gör, så ställer samhället om mycket snabbare. (barnaga, slaveri…. är några exempel på kultur och beteendeförändring som lagar ger). Utan gräns ingen förändring. Utan gräns förblir människan gränslös och kan till och med bli förövare av sin egen jord och sitt eget hem när hon tappat bort sig tillräckligt mycket. Vi behöver ett ramverk på plats som begränsar oss i vår destruktiva kraft och hjälper människans mänsklighet och livskompetens att vakna.

Ja, det rullar framåt både fort och långsamt på en stabil, rak och redig räls. Jag vet att även rälsar har kurvor, men snygga kurvor ingår på den räls som är på vägen rakt fram till beslut. Så länge du är på samma spår så är du på väg. Men tidsaxeln kan vi vanliga människor förändra när vi börjar bry oss och aktivera oss. Det är så viktigt att få in ett 5e brott – Ecocide – i den redan befintliga artikel 5 i Romstadgan.

En komplex lag men samtidigt ‘enkel’ då det viktigaste ramverket redan finns Romstadgan och Hagdomstolen som blir huset för den internationella lagen.

Målgång

Nu i maj 16-17 är ett viktigt möte på Island i Europarådet. Island håller en bra tonart inför dialogen som förordar Ecocide som en viktig del i klimatomställningen. I ett sidomöte till konferensen hölls en dialog om bara Ecocidelagen. En riktigt bra panel var församlad. Jag har hört många dragningar i ämnet Ecocide som varit riktigt bra, men i det här samtalet så var det plötsligt en annan tonart där och den var mer beslutsam än arg, den var tydlig, bred och omsorgsfull. Den var både professionell och personlig utan att bli privat. Den handlade denna gång också mer om och en känsla av lösningar och hoppfullhet Inte lika mycket fokus på allt tokigt som sker på jorden, det vet vi redan då målgruppen ofta därför är där. Med för långa sådana problematiseringar så blir det kraftlöst ibland uppgivet till slut och ‘Ecocide kompetensen’ får då inte tillräckligt stor plats att landa fullt ut i förståelse och vad nästa steg är; vad lyssnaren kan och bör göra och hur man gör det – påverkar! Hur man går ut som yrkesperson eller lekman och gör skillnad.

Både Ukraina och Norden, England och några andra länder till från Europa var där i Reykjavik och stöttade Ecocide dialogen. Vi håller nu alla tummar och tår för beslut och målgång inom en snar framtid för Europa så att det kan putta på andra länders vilja, att många länder ser vinsten med lagen. 2/3 av FN länderna behöver säga ja för att den 5 lagen skall få bli med i lagboken.

Då vid målgång så vänder hangaren och vi kan med ett bättre flöde klara övergången snabbare till en ny och stark försörjning som är mer i balans med vad vi vill och med vår planet behöver och det sker då både i Sverige och nationellt samtidigt. Det är ju ett utarmat och obalanserat liv, som vi just nu lever över jorden. Låt oss gå vidare framåt i nya stadiga snygga skor, visa och kloka av många hundra års erfarenhet att människan när hon stänger av sin kompass behöver kraftfulla och tydliga gränser och de behöver vara gemensamma. Låt skövling blir historia och samklang bli framtid. Människan kan det. En del har givit upp tron på människan som god eller att hon kan vända men det har inte jag. När man jobbat med förändrings- och omsällningsarbete riktat till just människan i så många år så vet man att det går även i de flesta av de mest låsta sammanhang om man är noggrann. Och som tur är behöver inte alla förändra sitt varandra i första steget men tillräckligt många för att allt skall ställas om och resten av mänskligheten kommer efter genom det. En del blir kvar i sörjan och sörjer och så får det vara, ibland vaknar hen sent. Många historiska händelser vittnar om det. Även om inte frukosten står på bordet då de vaknar, så får de gärna hoppa med i båten ändå.

För att en ny samklangskultur skall få möjlighet att slå rot så behövs först en internationell Ecocide lag i botten, sedan kan vi förändra en hel del kluriga beteenden som jordens tävlan och tystnad har framdanat inom t ex näringsliv, industri och ledarskap i allmänhet och bland oss medborgare. Den lagen löser inte allt men den behövs för att vår livskultur över huvud taget skall klara av att byggas om utan att krisen behöver förvärras än mer, för nu skadas både natur och samhälle i en rasande takt.

Lets Do – Lets give service

Det är många som gör de små och stora handlingar de kan för att föra fram den här lagen till en ökad medvetenhet och genom det fram till ett beslut. Många men samtidigt få och ändå kanske det räcker till? Om vi har kommit så långt med så få engagerade, är det lätt att förstå hur snabbt det kan gå om vi blir ännu fler som verkar för att vi skall få till det här lagförslaget. Få ett ja för lagen i tillräckligt många länder/regeringar för att den skall få juridisk kraft.

Sveriges 2 Ecocide organisationer (1 för miljö/klimat/mångfald och 1 för näringsliv och beslutsfattare) gör ett gigantiskt stort jobb i Sverige och internationellt i den här frågan. När vi blir fler och fler som hjälper till så kommer det också kunna gå så fort som det behöver gå för att gropen vi står i inte skall bli djupare. Man kan stödja genom att prata om Ecocidelagen och man kan donera till organisationerna för att ge dem medvind i de flesta fall sitt ideella arbete. I vårt land har vi en borglig regering och de är förmodligen intresserade av näringslivets och företagandets utveckling. Ecocidelagen är en otroligt viktigt stöd för att våra stora globala bolag i Sverige skall kunna vara kvar i Sverige och samtidigt ställa om i den takt de behöver för att hänga med på marknaden. De behöver kraftfulla klimatbeslut från Regeringen som bygger på genuin omställning. Våra storbolags styrelser har långa kraftfulla kikare som ser långt in i framtiden. De vet att de snabbare än ögat behöver byta fot och ställa om då marknaden redan har vänt, in mot hållbara genuina produkter. Utvecklingen går snabb och de vill vara kvar på banan och stå längst fram i ledet även där. Den önskan är en bra hävstång för utveckling stegvis och snabbt till en rätt riktad produktion. Stora företag som bland annat Scania och Astra i min hemstad Södertälje vill att regeringen tar i nu från tårna och skapar spelregler som stämmer med tiden och också för den framtid som ser helt annorlunda ut runt hörnet. Spelregler som gör att de snabbare kan ställa om och inte fastna i den kris som ständigt lurar och pockar på och som en del företag redan fallit i. Marknaden förändrar sig snabbt nu inom nåringslivet. Ledningen i Sverige behöver hänga med när vinden vänder och vi behöver slå så våra segel kommer upp i vind igen. När vinden falnar så står även en stor båt still. När medvinden vänder så behöver bolagen kryssa fram och det vet vi tar längre tid än att segla med vinden i ryggen. Politiker och ledare har den uppgiften att skapa medvind och rätt medvind. Framtiden är en genuin plats att leva på. Då behöver man stimulera det som är genuint. Det cirkulära, det resurssnåla, det förnyelsebara, hålla vattenflöden rena där man verkar, vara transparent, socioecologiskt briljant om man vill anställa unga och för inte vill köra på en sten.

Jag vill att alla unga skall få tillbaka hoppet inför framtiden, att mina söner och alla deras vänner skall fira sin 40 års dag i en helt annan livskultur än den som råder i samhället idag.

Omställningens kraft

Vänlighet är en stark kraft som när den tar sin beslutsamhets bestämdhet i hand kan förflytta otroligt stora berg. Vänlighet är att ge, vara generös, omtänksam, ta hand om sin del av det som skall göras utan att fuska. Vänlighet är syster till Värdighet. Det är också att samtidigt sätta gränser, vara tydlig och avgränsa där gränsen skall vara. ”vänligen men bestämt” heter ett svenskt uttryck. Det behöver vi plocka fram mycket av nu så striden och kampen falnar och beslutsamhetens bestämdhet med värdighet vänder skutan. Det kan människan också.

Fred kommer inte ur vrede för den är en polariserande och föraktande sänkande kränkande kraft. Ren kraft kommer ur beslutsamhet och den är inte taggig utan bekvämt bestämd, den är urstark och konkret. Den vet. Den gör inte mot den gör för, inget annat. Därav hittar den vägen fram i alla lägen, då motståndets finter går den förbi.

Ecocide verkar för att återställa klimatbalansen på vår planet och ge stöd för fred på jorden då gränslösheten får en yttre gräns genom lagen samt beteende- och kulturförändringen genom den. Den för människan in i en annan riktning där man inte längre kan bruka våld på den jord som föder oss. Den okultiverad oss och hjälper oss att förändra våra beteenden. Bli mer vänligt sinnade och beslutsamt omsorgsfulla igen istället för omsorgs-tomma. Tomhet är farligt för människan.

Vi behöver en Ecocide lag på plats. Vad kan vi alla bidra med:

  • In och stöd Ecocide teamat som för fram frågan, lösningen och idén.
  • Läs gärna och sprid och dela t ex hemsidorna nedan och nyheter och material som kommer.
  • Nämn ordet så många gånger som du bara kan så medvetenheten ökar om att klimatet behöver denna lag som grund för att snabba på klimatomställningen. Du behöver inte kunna allt om lagen utan kan det du kan och resten är ni nyfikna på och läser in er på på hemsidan eller i Ecocide Sveriges utbildningar och semenarier. Gör det du kan och det är aldrig för litet. För vi vill ju säga ja till lösningar som tar oss snabbare ur den globala multikrisen och samtidigt tar oss in på en hållbarare tryggare väg att resa på tillsammans.
  • Skapa samtal och föreläsningar om goda lösningar för samhälle, klimat och näringslivet och bjud in Ecocide föreläsare.

Beslutet kommer när tillräckligt många människor, folk och ledare hör och pratar om lösningar, förstår frågan och tillsammans hjälper varandra till att ta kloka stora beslut. Göra det som förenklar den övergång som redan är på väg men går för långsamt så att den skadar både oss och vår jord. Problemen är vi redan varse mer eller mindre så lösningarnas tid och talan behöver nu får plats.

Ecocides huvudhemsida i Sverige fylld av material och information

Länk bibliotek finns här med ett urval av intressant aktuell information

Så här ser min bild ut av den blomma som jag anser att Ecocide lagen är med sina många blad som fälls ut av de sektorer som får stöd och ram när Ecocide lagen väl är på plats som en 5e punkt i den redan befintliga Romstadgan. Ecocide lagen är som en central ståndare i mitten på jordens systemrika blomma, där många system skall och behöver förhålla sig i en god balans och samtidigt tillsammans med andra system och arter. Människan behöver denna ståndare i mitten för att hålla ihop alla systems rytmer och för att vi skall kunna förhålla oss mänskliga i vårt värv. För att driva på vår beteendeloop hela vägen igenom sin cykel. Stödja oss i vår omskolning och inskolning till en ny tid och ett nytt varande som är mer i samklang. Vi har inget val utan vi behöver hitta dit för äntligen har vi märkt hur farligt det är när alla system är i obalans med jordens naturliga system och rytm. Man kan se alla olika jordens olika livssystem som disketter som sitter på ett stadig stag i mitten. Staget är Ecocide lagen. Lagen är också en riktigt bra hävstång och katalysator för förändringen i flera parallella skikt samtidigt. Hon är ett multitasking Geni denna vackra blomma.

Utdrag ur Romstadgan:

Artikel 5
Brott som omfattas av Domstolens jurisdiktion

1. Domstolens jurisdiktion skall begränsas till de mest allvarliga brotten som angår hela det internationella samfundet. Domstolen skall ha jurisdiktion i enlighet med denna stadga i fråga om följande brott:

a) Folkmord.
b) Brott mot mänskligheten.
c) Krigsförbrytelser.
d) Aggressionsbrott

Nu vill många ha en punkt till som gör storskalig miljöförstöring till ett brott som hindrar kränkningar av jordens hälsa och vår klimatbalans därmed och som en av dominoeffekterna därmed styr om inriktningen på investeringar och handlingar inom t ex näringsliv och statliga värv. En brottspunkt i artikeln som hjälper människan att kultiveras och skolas om till människa igen. En lag som tvingar henne att bli intresserad av att tränas till att leva i samklang med sin jord som hon är en del av, helt enkelt.

f) Ecocide.

Akupunktur som öppnar oss, det avstängda Folket

En avstängd okänslig människa kan lätt bli fartblind. Under många år har okänsligheten premierats för ofta som en framgångsfaktor inom ledarskap i Sverige. Vi har blivit mer och mer rationella och mindre sensitiva, vilket är livsfarligt om man vill bo på en planet. Svåra frågor behöver få hjälp att lösa upp sig och de goda idéerna om hur vi gör framåt skall nu ta plats tillräckligt snabbt, så att den kris jorden är i just nu skall vända upp i en kurva och gå in för att byta spår. Allt för att klimat- och multikrisen inte skall bli för lång eller förvärras ytterligare, vilket den inte behöver om vi över många länder samtidigt byter spår. Då är Romstadgan en perfekt lagarena för en lag som tar omsorg om jordens balans på allvar. Med lagen på plats så dras inte krisen ut likt en gummisnodd som till slut mister sin spänst och går av. Men varför då da´? Blir det inte svårt och tråkigt då? Nej, det blir det om vi väntar. Med förändringen följer att vi får ha kvar en livsbejakande mångfald, en god och mer genuin försörjning i vårt land, ett ännu bättre näringsliv med viktiga och meningsfulla jobbtillfällen. Bredare mångfald i våra skogar och på våra ängar samt mat på vårt gemensamma och enskilda bord.

Många svåra frågor behöver först och främst en Ecocidelag på plats för att andra skall falla in på sin plats. Min bild är att Ecocide lagen hjälper oss in eller tvingar oss tills vi själva vill till ”eco gymmet” där vi mer villigt tränar vår samklangs muskel. Det blir då viktigt att förstå det relationella ecosystemet vi lever av samt vad som ger allt jag är i samklang med näring. Både det mellanmänskliga och det mellan människa natur samt mellan naturens alla viktiga delar behöver vi bli mycket mer intresserade av och omsorgsfulla med. Mellan företag och kund, vi börjar tröttna på att bli besvikna på de saker vi använder, den relationen behöver också ett uppsving. För att det skall ske så behöver vi öka vår förmåga att beröras av det som lever omkring oss, bry oss om och förstå att det är att vara stark. Det är det som gör att vi också mår bra och slipper skämmas långt där inne bakom skölden.

Det kan till och med leda till att vi blir mer intresserade av hur vi lever mer i balans både med och utan friktion med varandra och med allt liv på vår jord. Varför vi bör må bra och tjänar på att må bra av att ge relationen till vår livsmiljö näring. Ge näring och omsorg till allt levande vi har omkring oss. Fler och fler börjar ana att det är det som gör skillnad och Pandemi resistenta.

Den relationella och den ekologiska matematiken blir en viktigt kunskap att få till sig i skolan, på Handelshögskolan, på KTH på Hantverkslinjen och så vidare, då okunskap kan leda till stora problem eller till och med i förlängningen ett grovt internationellt brott om man till slut tappar bromsen när man är blind på ett juridiskt eller känslomässigt öga i sitt företagande. Dit är det verkligt långt men just nu har jorden inget internationellt skydd så smuts flyttar runt till det svagaste regelsystemet och häller ut sin lort. Det behöver begränsas och det är nu det sker. Lagen ger:

Trycker vi på knappen i mitten – Ja! till en Ecocide lag – så det juridiska systemet får blomma ut och många andra frågor samtidigt får ett ökat skydd och stöd. Det blir också en katalysator för en snabbare livskulturell omställning.

Ecocide lagen – en amors pil som trycker på rätt akupunkturpunkt

När beslut tagits i Haagdomstolen så gäller lagen över alla FN länder i en och samma natt! Bra och Rättvisande. Den mörka rundflyttningen av storskalig smutstvätt på vår moder jord får sitt rättmätiga utegångsförbud. Alla påhittiga entreprenörer slipper drivas till galenskap av en börs som skriker mera utan har nu skäl till varför de vill skapa framgångsrika företag innehållande meningsfulla jobb.

Det är så genialiskt så att man knappt tror att det är sant. Lagen i sin snygga form är potent och har en potential att trycka på just den punkt där flera frågor överlappar varandra, där mitt i den punkten finns lösningen som gör att ett gränslöst system kan gå över till ett gränsrikt och mer hållbart system. Det är högst troligt och det kan gå vägen och vi har inget val än att prova detta nu. Vi vet att t ex  Slobodan Milošević personligen fick stå till svars för folkmordet i forna Jugoslavien på grund av att Romstadgan fanns och så kommer att ske även vid storskalig miljöförstöring när lagen är på plats. Lagen gör att tillräckligt många vänder i dörren innan de stoppat fingrarna i syltburken. ”Hållbart” och ”i samklang” blir modeord och är det i en mån a´ la´ redan.

Det är inte gränsen/lagbrottet/bestraffningen (kriminalisering av storskalig miljöförstöring) som är det centrala egentligen utan hur man genom lagen trycker på viljepunkten att leva inom kloka gränser. Den styr om mänskliga beteenden och ekonomiska flöden som i sin tur styr våra handlingar i relation till jordens resurser och därmed oss och våra livsförhållanden på jorden. Det är också en central poäng i den här lagen att man blir personligen ansvarig och kan ej gömma sig bakom aktiebolag, stiftelser eller annan juridik, vilket stimulerar företag och människors val och vilja. Därav att den hamnar på en helt annan hylla än andra lagar och regler. Här en länk om det viktiga mötet på Island som sker i dagarna i denna fråga om klimat och Ecocide lagen i Europarådet 16-17 maj i Reykjavik. Här är en länk till Romstadgan som den ser ut ( på svenska)

Gränslöst beteende – ett beroendetillstånd på jorden

Hur kommer det sig att vi drivit oss så långt att vi har förstört vårt eget livsklimat? För att ta ett exempel så beror vår planetära obalans på en lång tids leverne bortom kontakten med vad som håller oss levande på vår jord. Hur mångfaldigt och samskapande ett liv på jorden är och behöver vara. Bara för att man har tyngre vapen och stora starka borrar så kan man inte ta ut mer än vad en relation i en gemenskap klarar av. Sådant visse många förr men flera av oss har tappat bort kontakten och vår litenhet och vilsenhet har gjort oss driftstyrda vill jag mena. Driften, jakten på lugnande bruk och ägande. En skimmer men kortsiktigt fullkomligt lugnande, för att kort därefter kräva mer lugnande mede. Klimatet vi skapat beror på bl a mänskliga tänkta eller ogenomtänkta handlingar, i nuläget ofta på driftstyrda handlingar. När driften är på beroendetillståndsnivå så har den starkare röst än visdomen. Före ICD-10, DSM-IV och DSM-5 som ofta används nu inom psykiatri och forskning, så var stegen och bedömninge inom beroende något formulerade så här:

  • Riskbruk
  • Missbruk
  • Beroendetillstånd

Kriterierna för ”missbruk” var då något förenklat: Fortsätter bruket även då kroppen, hälsan och relationerna börjar ta skada. Just så är tillståndet nu på jorden. Vi är på missbruksnivå och allt för många är t o m i ett beroendetillstånd. Ett tillstånd då man inte bryr sig om andras behov eller andra relationer än de som kan ge en mera av det som lugnar. Vi brukar jordens resurser så hårt och dövar vår känslighet för att tillfälligt få tysta vår inre oro/stress med en yttre framgång, som kickar igång sköna hormoner i kroppen som en stund flödar. Sedan behöver jag höja ribban och inta mera av tillfredställelse av nästa smarta lösning och klipp som blivit min drog.

Klimatfrågan beror också på de starka behov som vi har att vara omtyckta eller framgångsrika som gör att vi tränar vår hjärna att tycka det känsliga är larvigt. Vi tränger bort vår hjärnas eller själs signaler om att detta är osunt i längden eller strider emot vår etik längst där inne i vår kärna, att begå brott på vår livsmiljö.

Klimatfrågan beror på undvikande av obehag eller andra känslor eller dövhet för genuina behov som överförs till handlingar av oss människor. Nu ser vi hur långt som vi som människor var beredda att gå. Den väg som vi gått under århundraden av dålig omsorg om liv och relationer till det levande som omger oss, det som endast tillsammans är livets nyckel.

Såsom Duracell kaniner utan avstängningsknapp så förökar vi just nu ”bad behavior”. Vanan och segern trogen blir till vårt driftstyrda beteende. Till slut blinkar ingen lampa rött längre när vi gör fel och vi begår övergrepp på övergrepp på varandra och vår natur – vår egen livstråd. Om vi hänger med folk som hejar på oss och som också fostrats till att erövra mer för att må bra, så blir det ännu enklare att missbruka och steg för steg stänga av sin etik och skuldbarometer. Låsa in den i ett rum med järndörrar. Inte för att man är dum utan för att det är nödvändigt till slut för att existera. Kulturell omdaning har skett under några år nu. Inget att vara arg på för vi har alla bidragit till det på ett eller annat sätt, ty de arga föraktfulla orden föder bara än mer motstånd mot förändring. Bättre är, om man vill förändring på riktigt och inte bara själv också är ute efter en seger, att använda en beslutsam stark kraft till det som båda skall göras och det som skall begränsas för att förändringen skall komma till tipping point. Men jag tror mer på att hjälpa folk till att byta fokus – Nudging – så att framgången förflyttas till ett nytt fält av egen vilja. Göra det hållbara attraktivt, sjävklart, trendigt och görligt. Ecocide lagen är därav genialisk: den stänger dörren till storskalig miljöförstöring i tillräckligt hög grad för att vi skall bromsa in och den stimulerar till omkultivering av vår livsform. Den verkar både nationellt och internationellt samtidigt och den verkar både på det plan där människan själv är ansvarig för sina handlingar, vilket är högst väsentligt i världens nu 2023.

Vill vi att världen skall blomma? Ecocide är en katalysator för den blomningen, en ram för människans starka drifter och ram för hennes klåfingrighet när hon är stressad och upplever sig som otillräcklig. En kultivator för förändrad kultur och beteende i vårt samhälle; all inclusive.

Ecocide – en kompassros

Vi tappade kontakt med vår kompass i magen där skulden säger stopp, i stället har vi tränat oss till att undvika att känna skuld eller obehag, som är en av människans viktigaste larmindikatorer för mänskligt och sunt liv. Människan vill ha det bättre och bättre för att kanske tycka om sig själv? När hon känner sig liten så jagar hon efter en status och när hon upplever sig stor så behövs ingen status hon lever då enklare i balans. Litenheten är stor över vår jord just nu.

Männen har vi tyvärr tränat i flera tusen år att stänga av sitt känsliga nerv- och känslosystem och många kvinnor har följt efter och gjort karriär på att vara känslomässigt avstängd, så att skuldbromsen kan kopplas ur där den som mest behövs. Bromslampan som behöver lysa och kanske till och med blinka när den klart och tydligt skall hindra mänskligheten från att göra brott på sig själv och sina livsförutsättningar, den är urkopplad. Många män har tränats till kamp, strid och avstängdhet. Många män styr fortfarande över de viktigaste besluten i många länder på vår jord. Avstängdheten blev först till det framgångsrika trodde någon och sedan till den förödelse det alltid varit. Kvinnorna vandrar efter allt för många för att bli framgångsrika karriärister och en efter en stängs av från sin moderlighet och omsorgsvilja. Omsorg och omvårdnad är litet och långt ner på skalan fast det är det största en människa kan göra och ekonomisk framgång är stort och har klivit högt upp på stegen. Vi är alla en del av det system och vi har alla bidragit till det, don´t be angry det ökar bara vreden och föraktet på vår jord. Gör världen vänlig igen. Gör världen trygg igen. Gör världen omsorgsvänlig igen. Gör världen beslutsam igen.

Senaste trenden: Eco Gymmet

För att ställa om ett stort världssystem så behöver vi ett ramverk, en kultivator, en inkubator, en katalysator för ”good behavior” och framför allt beteende som ombesörjer liv på jorden som är människans Nr1 för att kunna och leva. Med risk för att vara tjatig men jag bedömer att just denna lag är en grund för just det.

Min bild är att Ecocide lagen hjälper oss in till ”eco gymmet” där vi mer villigt tränar våra samklangs muskler. Det blir viktigt att förstå det relationella ecosystemet samt vad som ger allt jag är i samklang med näring. Det kan leda till att vi blir mer intresserade av hur vi lever i balans med varandra och med allt liv på vår jord och varför vi bör må bra och tjänar på att må bra av att ge relationen till vår miljö näring; näring och omsorg till allt levande vi har omkring oss.

Det blir en viktigt kunskap att få till sig i skolan, på Handelshögskolan, på KTH på Hantverkslinjen och så vidare. För att bli genuint framgångsrik då okunskap kan leda till ett grovt internationellt brott i förlängningen om man till slut tappar bromsen när man är blind på ett juridiskt eller känslomässigt öga. En avstängd okänslig människa kan lätt bli fartblind. Under många år har okänsligheten premierats som en framgångsfaktor inom ledarskap i Sverige. Ecocide blir som ett nödvändigt STOPP MIN KROPP för jorden.

Ecocide lagen – definition. från Ecoicide Sveriges hemsida

Varför lever vi i sådan omfattande obalans

Vårt livssystem är allt för likt ett missbruksbeteende där hjärnan också kopplar av den vagnen i hjärnan som säger och gör stopp, då driften behöver driva individen till den lugnande punkten då nervsystemet hamnar i en skön vila när tillfredställelsen i beteendet eller ”drogen” får kraft. Vinster och erövringar ger samma kickar i belöningssystemet och lugnande hormon utsöndras. Just nu skördar vi över jorden på ett sätt som har sönder vår möjlighet att skörda framgent. Vi gör det inte tillsammans med jordens behov utan för människans korta tanke och drift att erövra mer som lugnande medicin. Missbrukets kriterier är t ex när man inte bryr sig om relationen till dem man har omkring sig. Just det sker när man t ex utarmar jord eller producerar kläder i länder som far illa av det. Eller gör det på bekostnad av en annan samhällsgrupp. Litenheten styr vår värld och hen vill då ha en stor synlig kavaj för att finnas till. Ha en betydelse har blivit en jakt på utsidan i stället för att finna den inne i sig själv. Barn och skolåren som kan bygga tillit, trygghet och tillräckligt. Här är skolans kostym för liten för att ta emot och bygga det stora som barna åren är. I Sverige har vi alla barn i skolan så i 10 -13 år har vi möjlighet att ge barnen ett stöd för att må väl och göra gott, med ett tryggt ansvar som grund. Innan dess möter vi de flesta barn i förskolan från 1-6 år så vi har eg 19 år av barnens liv, där byggs grunden för hur man relaterar till och relationerar med sig själv som blir till relationen till sin omvärld och uppgift. Där räcker inte resurserna och kompetensen till för att bygga en trygg grund. Skolan är en vacker plats men också en tuff tillvaro för ett barn. Skolan behöver ett vidgat uppdrag och en bredare finansiering och bemanning.

Har vi inte gränser som sätter stop tidigt när vi börjat nalla på hur mycket vi behöver för att berusa oss så går man snabbt från riskbruk, över till missbruk och så in i ett beroende tillstånd (precis som i alla beroenden) där vi inte själva kan sätta stopp för att systemet har fastnat och rusar i oss och omkring oss. Precis som nervsystemet gasar hela tiden i en hjärna som är beroende av kraftfulla händelser och missbruk av droger, just så gasar delar av näringslivet och samhällssystemet just nu. 

Endast rehab och avgiftning kan sätta stop för den tredje fasen – ett beroendetillstånd. Ecocide sätter stop. Inte för allt men för en stor del av de sämsta delarna av människans beteende och det stimulerar till förändringar i flera andra system parallellt. Lagen säger stop och ännu mer kraftfullt än Pandemin gjorde, men vi kommer inte att behöva låsa in oss utan bara förändra våra beteenden till bättre beteenden och ett hållbarare och där med rikare och tryggare sätt att leva på. Miljörörelsen har gjort mycket bra men den har också ropat en del ord som skrämmer och hindrar människan att höra att den faktiskt vill göra ett förändringsarbete i sitt sätt att leva.Vi behöver utveckla retoriken för att lyckas tilltala viljan till omställning.

Ha – Människan kan driva sig till att överdosera om än det leder till en död

Vi vet ju att människan när den är beroende av en drog kan ta överdoser. Ha turen att överleva det fruktansvärda och ändå göra om det igen. När jag jobbade med att utbilda studenter som skulle ut och som förändringsagenter i arbeten med bland annat behandling och rehab från missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende så mötte jag många människor som lärt mig massor. Bland annat en otroligt fin man som hade överlevt 13 (journalförda) överdoser. Han beskrev vad som drev honom och varför han inte slutade när han nästan dött första andra och tolfte gången utan fortsatte. Jag vill mena att så driftstyrt är vårt livssystem på flera hål just nu. Vi gör illa och kan inte sluta utan lägger det dövaste örat nära handlingen. Då behöver man vara oerhört noggrann när man bygger en omställning där just driftstyrda beteenden måste bli möjliga att förändra för att lyckas.

Omställningsvärlden, klimatforskarna och olika miljöaktörer är här lite för naiva anser jag och är lite väl okunniga på hur beteenden och motstånd fungerar i en driftstyrd hjärna. Vi har under många år t ex använt fel ord som har ökat på motståndet till den förändring de vill, skrämt folk bort från de omställningshandlingar som de egentligen längtar efter. De har fortsatt ropa slagord som stänger öron och öppnar motståndens argument och sedan blivit argare och argare på den andre som inte fattar i stället för att titta sig i 1. Spegeln 2. Vara äkta intresserad av vem den andra är och vad den vill och längtar efter. Föraktet stänger från båda håll i miljödialogen. Ett förakt som grundar sig i självförakt som blivit till att förakta den som tänker något annat och tror sedan att den skall vilja det viktigaste vi har att göra nu. Att tillräckligt många vill ge kraft till den möjlighetsskapande förändringen som vi faktiskt står i.

Överlever inte utan

En kemiskt styrd hjärna lockas oerhört av fel beteende för den överlever inte utan, säger hjärnan. Om man vet hur en drogmissbrukares hjärna fungerar – en hjärna som kan sälja allt och stjäla allt från sin omgivning, sin mor eller bror – så kanske man nästan kan förstå var vi är och vad vi då behöver för muskler för att lyckas ställa om. Vi behöver bli mer sakkunniga på människan, psykologi, beteendeförändringar, inre motstånd. Vi behöver bli mycket mycket noggrannare med orden. Vi behöver en Ecocide lag och vi behöver en annan retorik än dialogen om mångfalden som ett tvång i stället för den ”livsrikedom” och livsnödvändighet som den är. Vad kan en omställning ge mig? Jo massor av bra saker men ändå talar vi mer om förbud. Detta gäller också Ecocide lagen. Den ger massor som löser samhällets och näringslivets uppdrag. Det behöver vi fokusera på istället för att komma med budord som är otroligt attraktiva och skrämmande så behöver vi tala om det som viljan vill göra. Då startar en förändringsloop redigt snabbt ska ni veta och blir inte bara till en kurva.

Att vara mänsklig

Vi behöver ett ramverk! En ram som gör att framför allt vår kultur och beteendekarta kan byggas om, den som styr våra handlingar. En ram som gör att det ogenomtänkta tvingas och vill i stället bli långsiktigt genomtänkt och lira med jordens existens och klimatets behov. Till slut blir det nya tvingade beteendet att leva nyktert, till ett vant och skönt varande. Fråga varenda människa som gått bort från ett beroende hur fritt och skönt det känns.

Den här lagen är en ram som gör att människan kan återgå till att vara mänsklig igen. En ram som skickar in oss på ett påtvingat ”rehab” så vi på en djupare och högre nivå tvingas att ställa om, det kräver lite av oss och det kommer vi att klara av. Vi klarade av att bli instängda och omställda i en Corona till exempel och det är ett av många bevis på att det går när ledare i ett land med hjälp av varandra ställer om och lär av varandra, för att utan karta hitta vägar framåt. Därinne i ramen finner vi det nya roliga och härliga varandet när vi inte behöver dämpa skulden längre för att vi har snott av oss själva det vi inte vill bli av med.

Fröet Ecocide lagen och dess blomning i sin positiva påverkan på flera andra system och personliga, lokala, nationella och globala problem. Madeleine Söderström

svenskt Näringslivs Internationella aktörer

De börjar vakna näringsliv och industri och vill ha kraftfulla beslut och tydligt ledarskap i klimatfrågan och flera vill nu också ha ecocide lag på plats som ger goda förutsättningar för framtidens näringsliv som ju formas idag. De vill ha förutsättningar de med för att inte förlora sin stabilitet och sina företag i omställningen. Ecocide lagen underlättar för näringslivet att klara av en snabbare omställning. Det blir lättare när spelregler finns på plats. På så sätt behöver de inte riskera att förlora sitt företag till ett annat land eller en annan marknad. När lagen är på plats så kan du inte flytta dig till att göra våld på naturen i ett annat land. Om ett land ställer om så behöver konkurrenter i andra länder också ställa om för att inte förlora investerare eller anseende då lagen är internationell så blir det rättvisa äntligen, i stället för skurkvälde. Lagen är ett centralt verktyg som jag tror kommer att vända beteendemönster och spiralen för flera flöden i samhället och i världen. 


Artikel rubrik: Svenska företag: Vi vill se tuffare klimatpolitik:

Ur texten: ”Vi välkomnar vassare regelverk, smartare incitament och tuffare klimatmål” skrev ett stort antal svenska företag: Volvo cars, Folksam, Scania, Telenor m fl i globalt klimatupprop i en artikel i Aftonbladet dec 2022:


I maj 2023 kommer nästa kraftfulla upprop från tunga aktörer inom Svenskt näringsliv i tidningen Dagens industri/Debatt:

rubrik: Sista chansen för regeringen att visa att den tar klimatomställningen på allvar

Debatt artikeln är underskriven av:

Gustaf Lind, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF. Amanda Jackson Keskitalo, hållbarhetschef, PostNord Group. Andreas Follér, hållbarhetschef, Scania. Fredrika Klarén, hållbarhetschef, Polestar. Karin Svensson, hållbarhetschef, Volvo Group. Lena Hök, hållbarhets- och innovationsdirektör, Skanska Group. Leyla Ertur, hållbarhetschef, H&M Group. Susanna Lind, chef samhällskontakter, Ragn-Sells. Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood. Christina Friborg, hållbarhetsdirektör, SSAB. Fredrik Hellman, Miljöchef AstraZeneca AB


Ecocide lagen är en otroligt viktig grundplattform för att kunna driva en snabb klok klimatomställning för bl a näringslivet. Så ett rungande ja i Sveriges riksdag och i EU för lagen vore oändligt klokt och både kortsiktigt och långsiktigt strategiskt. Nödvändigt för att inte också näringslivets kris skall gräva sig djupare. De flesta vet att vi redan gör en omställning nu, att den redan är på gång och är nödvändig och också positiv för de flesta näringar och för den arbetsmarknad som är här och också på våg in till Sverige. Så klimatomställningen rullar men den går alldeles för långsamt, farligt långsamt för att vi inte skall hamna i en global depression och regression. Våra ledare behöver väcka sig, kanske ta ett dopp i det 6 tradiga vattnet och vakna i den nya tiden vi är i nu och gå ur sina leriga utslitna gamla stövlar.

Men vet vi att den fungerar

Både ja och nej. Ingen vet förstås ännu om den är så genialisk som det verkar, den är ju inte prövad ännu. Det har aldrig någon lag varit i ett större system innan den sätt in. Det låter man jurister och andra sakkunniga noggrant att titta på innan, vilket är gjort i detta fall. Den är det mest genialiska systemjkiftande åtgärd för nu anser jag. Flera jurister i världen har tittat på dess utformning och andra på dess hävstångseffekter. Jag kan inte juridiken men jag kan se med mina skarpa beteendeögon att det är högst troligt att detta i tillräckligt hög grad får hävstång på både människan och näringslivets kultur och beteenden på ett positivt sätt. Framför allt på näringslivets invetesteringar vilket också kultiverar om alla som arbetar i organisationerna. När man gjort research så noggrant som man bara kan vilket är gjort nu så är det dags att köra.

Studien har på ett sätt pågått i ca 50 år på olika håll i världen sedan Rom stadgan började byggas efter världskrigen när vi förstod vad vi är kapabla att vara och göra vi människor. Det tog tid innan den vann laga kraft men nu är det ramverket på plats och Ecocide kan klicka in i det. Då ville man lägga till denna ecocide lag men det blev nej, nu bör den kloke ge ett ja. Noggrann research; en stor del av det arbetet är också gjort i Sverige, så nu behöver stora mogna ledare lyfta fotan och ta steget. Vem vill inte vara först på den bollen?!

Beteendeloop

Jag har som den beteendenörd och ord/system nyfikna människa jag är undersökt i många år hur vi inte bara via kroppen berör en annan människa. Med orden, rösten, bilden, formen och färgen berör vi också varandra. Hur en liten bokstavs ändring kan skapa en stor känsloförändring på insidan eller omedvetet avvisa en annan. Jag har likt en riktigt nyfiken forskare ”nördat” ner mig i hur noggrannheten i detta med ord och kvalitéer kan transformera och förflytta oss enklare dit där vi vill vara. Min teori innefattar olika delar när det gäller samhälls och systemförändringar såväl som personlig beteendeförändring. Mikro och makro systemet är inte så väldans mycket olika då ju allt handlar om att människor skall vilja förändra sig för att vi skall få till en förändring i ett större perspektiv. I mina högst personliga studier så ingår ofta ord och bilder såsom; beteendeloop och beteendelooping och andra ord som kommer till mig eller som jag formar till själv.

Att förändra beteenden är en sak men när det är stor förändring med stort motstånd och upplevelsen av stora förluster. så är det dessa ord och bilder som vi behöver för att vi skall förstå vidden av hur svår den här förändringen är och noggrant se formen för vägen framåt. I en beteendeloop skall du bevisligen klara av att släppa fötterna från marken och vända dig upp och ner utan att veta om du faller eller har ett golv att stå på när du vänt dig ett helt varav runt. Om du skall ramla just när du hänger med huvudet upp och ner. Du skall göra det utan att mer än i teorin veta att det finns ett golv att landa på och att loopen kommer att ta dig hela varvet runt av sin centrifugalkraft utan att du kontrollerar den och vet fullt ut allt. Tillit och beslutsamhet är bränslet i beteendeloopen.

AI – Artificiell intelligens utan gränser

Lagen är viktig för naturen och klimatet och för mänskligt liv på jorden men också så otroligt viktig som ramverk för AI (Artificiell Intelligence) utvecklingen och en massa andra samhällsbärande system och funktioner. Vi har inte något ramverk för storskalig förstöring av vår livstråd – jordens balans – som ger oss vårt livs klimat. Därav kan nu robotar och annan teknik eller mänskligt beslut löpa amok för att vi människor och vår insikt ligger ett steg efter vår tekniska och driftstyrda utveckling. 

Ecocide lagen behöver vi också för framför allt AI´s framfart. Så att vi skall kunna ta glädje och god användning av den och inte skapa en ännu grymmare värld. Ramverk ropar många sakkunnig AI och IT kunnigt folk över världen. Ställ AI på vänt till lagarna är på plats! ropar andra nu när den självorganiserande roboten rör sig ut i våra datorer och in i liv. En ram på tavlan komma på plats! Ja, helt klart är att storskalig försöringsmaskiner behöver ramverk och Ecocide lagen verkar även här som juridisk plattform som sedan när den är på plats behöver några tillägg därutöver. Klicka här så kan du läsa Ecocide rapport om lagen kopplat till stöd för AI utvecklingen

Vart är vi på väg?

Ecocide lagen tar oss till en annan plats där beteende- och kulturspiralen kan vända för hur vi gör med vår jord och relationerna på och till moder jord. Låter det naivt så lyssnar du nog på fel öra. Vi behöver bli beslutsamma nu med det vi har som goda förslag. Förhalar vi så hamnar vi än djupare i den depression som världen är på väg in i nu och mycket är redan där.

TV programmet på spårets logga. Programmet som tar oss med tåget runt vår vackra jord och dess historia.

Den här lagen behöver vi få på plats också så att näringsliv, mänsklig näring och närhet kan få vara hel och hållen på vår jord. Människan klarar inte det samarbetet självt utan en frisk hand att hålla sig i, ett tydligt spår att köra på. Romstadgan är det spår och den friska mänskliga handen och hennes rättvisande hjärta fram till dess vi fått tillbaka vår egen hjärtekontakt efter tusentals år av avstängdhet och skövlande i krig och i jord. Längst upp i detta blogginlägg så finns också länkar till de olika rapporter som sakkunniga personer arbetat fram tillsammans med Ecocide Sverige och teamet i https://www.ecocidelawalliance.org. Arbetet med Rapporterna har letts av: Jonas Roupé tillsammans med Monica Schuldt och Jon Berglund.

Heja End Ecocide Sweden & Stop Ecocide International samt Ecocide Law Alliance 🌱🍀 

Heja EU 🌱🍀 och jag alla tummar och tår och hela mitt hjärta är med i mötet på Island i maj då det mesta i vårt land börjar sin blomning. 

/Madeleine

Här finns en digital verktygslåda – ett ”toolkit”– som du kan använda för att förstå eller förklara vad Ecocide lagen är.Titta gärna in på länkarna nedan och lär mera om Ecocide Lagen som är på väg på in på sin plats nu och kommer att på ett positivt påverka hela vårt rättsystem och vår utveckling på vår livsplanet – Jorden.

#ecocide #ecocidesverige #ecocidelawalliance #euorparådet #europa #EU #för#liv #livpåjorden #jonasroupe #monicaschuldt #jonberglund #beteendeloop #beteendelooping


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s