väga av och våga vandra i tidens nya skor

Vikten av att stanna upp är just nu stor; att reflektera och väga in sig själv i förändringens tid är. Tiden håller och väger så oerhört mycket i sin hand och handling. Det har den gjort alltid men vidden är liksom ännu mer synlig för tillräckligt många samtidigt just nu, vilket är en möjlighet. Vi behöver vara noggranna nu. Betydelsen av att lussna ända i. Till vår mänskliga visdom blir påtaglig. Att inte bara bli reaktiva utan aktiva i det som gör skillnad och ger en sund efterklang som runger länge i förändringens hörselgån. Att inte bara ropa utåt på förändring, utan även lyssna, höra och förmå att förändra de egna stegens riktning och rytm.

Nöd-vändigt för att vi skall kunna just vända och kliva in i ett nytt sätt att leva och se på världen. Vi behöver snabbt transformera befintliga eller vilket är mer troligt, byta både system, takt, storlek och riktning – wow! Byta i både micro och macro. Pippi skulle säga ” det har jag aldrig gjort och det klarar jag helt säkert”. Kunde hon så kan vi, för hon kom ju till oss alla som vår spegel, eller hur? Hon visade oss det där som vi alla förmår när Yin och Jang – kraft och känslighet – får samsas och bli till mänsklighet i oss.

Vi klarar det om vi blir lite mer noggranna så att vi odlar det vi vill skall växa. Det som jag önskar av samhälllet behöver jag öva på att vara också själv. Vi behöver samarbeta och se oss i spegeln, se det reflekterande i vårt eget handlande. Hitta små utrymmen bortom bruset och få möjlighet att väga av sammanhanget och handlingen i enrum. Hitta in till en mer genuin och vänlig och accepterande del av oss själva, vilket är bäst görligt om man vågar står still en tillräckligt kort eller lång stund. Tror du har hört det förut men det är verkligen där inne i oss som freden börjar. Den behöver starta både där inne och där ute, men utan inne i tillräckligt många människor så händer det inte i världen. Så hem och gör hemläxan eller boka en ACT acceptans kurs eller en 12a alt en course in Miracle eller vilken du gillar. Olika för olika men allt som leder till acceptans ”with in” fungerar.

Balancing the plattform: We balance the peace between men and the women in the world in a reconciliation ceremony in Södertälje, June 2022. Its important as the ground/flor for peace in the world and for life sustainability conditions. Mathilda Lindgren is playing the ‘cease fire’ on the trumpet, to manifest forgiveness and reconciliation between gender. Gestalt man: Martin D Winter, Eckanförde. Gestalt women: Madeleine Söderström.

Vi behöver just nu klara av att integrera båda aspekterna i vårt liv; både vara snabba, noggranna och effektiva och samtidigt stanna upp och stå still. Men huva hur ska det gå till och När? Hur? Vad? Övning övning…

WOMENS DAY 8 MARS

Den kvinnliga aspekten av mänskligheten behöver kliva fram, inte sen utan nu. Den som vill ge näring till det som växer omkring hen. Det är till och med bortom väntan att hon gör det. Det är dags, för moder jord orkar inte mer nu, inte heller våra barn och ungdomar. Vi behöver ingen tillåtelse heller, barnen och jorden har redan gett den till oss då vi föddes och då vi gav liv. Så låtom oss Ladies ta ansvar och värna livets grundförutsättningar fullt ut och kräva att de steppar upp högst upp på beslutens alla listor!

På internationella kvinnodagen behöver vi värna alla kvinnor som inte får leva jämlikt andras liv. Som inte får tala. Som inte får sitta sida vid sida i beslutande församlingar. De kvinnor som skändas av andra som projicerar sin skam på någon annan – henne. Vi. kvinnan behöver också träda fram av andra skäl, supportas och ges plats för utan henne så klarar vi inte det här. Den stora omsorg kompetens som finns i många kvinnor, världen skriker efter den nu. Den vilja att omvårda relationer i familj, bygd och med grannland, den som tar hand om omsorgen bortom lön och kredd, hon som tycker att sådant är viktigt för det är viktigt, just hon behövs nu. Ge henne lön och yta. Hon som vill att jord/klimat/livsmiljö skall komma högre upp på agendan. Hon behöver ta sin plats och få sin plats.

Tillsammans med mannen och barnen så gör hon jorden hållbar för hon fattar och har fattat länge att varken krig, tävling eller större saker gör oss lyckligare när det väl gäller. Ett tag tog hon på sig mannen skor och byxor men attan vad det skavde och jorden höll på att tävla sönder sig. I tusentals år var hon också tyst när hennes söner skulle gå ut i krig eller starta krig. Nu behöver hon gå ur sin tystnad, inte gapa på männen utan ta plats för omsorgsviljan på jorden. Den som ombesörjer liv på jorden, är den samma.

Hon vet att omvårdnad är livets gåva och förutsättning. Ja, en del kvinnor har tappat bort sin omsorgstråd, jag vet det. Men nu talar jag om det stora flertalet som tyst har sett på när vi glömt att omtanken om våra barn, unga, naturen och djuren är nr 1 för att liv och samhälle skall må bra. I livets begynnelse hos barnen och bland det vilda i vår natur så vävs tråden som håller ihop vår livsförmåga. Hur den väven vävs i sina minsta beståndsdelar det övergår alla alla vuxna människors förstånd, och det är ok om jag släpper naturen fri så att den kan väva efter sitt mönster. Och för att det skall fungera så behöver den en biologisk mångfald av trådar/färger.

Många kvinnor har också delvis den trådkontakten kvar. Jag vill mena att procentuellt sätt så bor den närmre kvinnans hjärta just nu än mannens. Männen är påväg över till det sättet att leva också, vilket är så fantastiskt och jag har otroligt många fina män omkring mig i mitt liv. Två av dem är mina söner. Dock behöver livsklimatet på jorden fler ‘livsomsorgskompetenta’ kvinnor vid besluten och på estraden – inte heller de arga kvinnorna utan kvinnorna – för att vi skall kunna balansera upp det här.

Ibland behöver vi släppa taget och lita till flödet. Det som förr kallades en kvinnas intuition, det där som man bara vet.

Balans och flow – när vi står mitt i överlappningen där: Möter av och där raka linjer möter kurvor

Den som tillåter mer av sin mer bågformade och stillsamma form Yin/”the feminin part”i sig själv; den man/kvinna/hen ger omsorg både till sig själv och till det den möter. Den har utvecklat en högre relationell kompetens där mjukhet, omtanke och känslighet är en tillgång, inte ett hinder. Den delen behöver mer näring i alla oss nu. Den ger fred och stödjer försoning. Kraftfullheten och den rationella delen ”The maskuline part” i oss får då sitt flöde mer i balans och kan släppa taget om sin vresighet och stingslighet. Vår rationella maskulina del ger oss skydd men går inte för långt i sitt skyddande och tippar över till erövrande om Yin kraften i människan finns där bredvid i hen som balanserande ”medel”

Dessa båda delar i oss är lika viktiga och värdefulla och kan, när balans i vår kraftfullhet råder, vara både rationell och handlingskraftig och omtänksam samtidigt och därav aldrig ha behov av att träda över humanitära och naturliga gränser, för att överleva. Dessa båda behövs för hälsan skull, för fredens skull och för glädjens skull – no fake no more! Vi kan då både höra våra behov och stå upp för och skydda våra behov. Allt i en och samma människa, bra va´!

Kompassen

Känsligheten/Sensitiviteten är vår kontakt med kompassen. Den behöver putsas och balanseras ibland. Ibland är nu! Sensitiviteten som kan vara lyhörd, lyssna/känna in och ankra i den naturliga visdom som människan bär, skulle aldrig komma på tanken att gå över mänskliga gränser. Behovet finns inte och framför allt inte begärets rovdrift om vi också är förankrade i även vår egen mylla. Mitt i överlappningen av de båda, där blir människan sitt bättre jag. En blandning av sött och salt, skulle Lasse Berghagen säga. Det där som till och med deserter innehåller numera, både sött och salt och därmed är så otroligt goda och modernt coola.

Vägval i mig, dig och på hela jorden

Med dessa två vänner (kvalitéer) hållande och överlappndea varandras hand så landar vi i ett balanserat flöde och vi ankrar med lätthet med vår guldtråd i vår livmoder; vårt ankare: disciplin att följa det redan beslutade & det mer tillitsfulla; släppa taget och lyssna in det som finns i stunden. Tänka/Känna. Linjärt/cirkulärt. Yin/Jang. Utan den balansen ingen kontakt med gränssnitten som signalerar hur långt man kan gå och inte. Vi blir gräns döva.

Den hånfullhet som vi länge i samhället hanterat det mjuka, omsorgsfulla och omtanken med, den hånfullheten och kylan ser vi nu i ett stort skyltfönster när vi får möta den yber rationella delen av mänskligheten i ett krig. En förstorad spegel av oss själva och vår egen hånfullhet, avstängdhet och kylslagna rationalitet. Vi behöver se den – rationaliteten – i orkanstyrka så att vi också kan se och släppa på vår egen kontroll-tamp. Vår egen brutalitet i skog och mark och hån/förakt i det mellanmänskliga här hemma. Det är samma sak men bara i en annan skala än den kyla vi ser i krigets och skogens förödelse.

Ett gammalt vackert uttryck som jag tycker om är ”The Female principel leadership” det varande och ledarskap som vi och klimatet längtar efter nu, där allt får och kan räcka laget om. (Både Corona och elförsörjnings/drivmedels problematiken påvisade det som många hade glömt att vi hänger ihop i en och samma väv över jorden). Det är inte bara din familj utan en hel värld som hänger samman och skall dela, dela på det vi har. Vilket kommer att gå om människan tar hand om sitt livsklimat hela vägen in till sig själv och ut till skogen och ut till allt hon möter i den enkla vardagen.

Anders Carlberg ”Tron på människan”

Acceptans – Byta perspektiv

Acceptans är ett bra reningsverk för ”föraktbomberna” i våra tankar. Inte förens då när ”glaset skall vara fullt för alla”- tänket drar in. När det är cool style och sjävklart för många fler, kommer vi att klara detta. När Ubuntu livsfilosofi blir trend igen och en självklar mänsklig livskultur över världen, då maktmissbrukets tidevarv och den oroliga jakten med förnedring som flaggskepp har förlorat sitt livssyfte. Kvinnor med väl utvecklad omsorgskompetens och relationell förmåga behöver som sagt kliva fram och kroka arm med männen eller leda själva om inte tillräckligt många män vill se till att vi i vårt samhälle blir noggrannare med de vanliga enkla beteendena i vardagen. De som leder till ett tryggare och vänligare därmed klokare samhälle.

Det nya börjar både hos ledare och med dig själva; när vi slutar förakta oss själva och de som tänker olikt oss. När vi förstår att jorden är ett slutet gemensamt livssystem. När vi tar hand om alla barn både egna och andras och de som farit illa för att de skall ha det bra, inte för att de inte skall bli kriminella eller krigiska. Då blir problematiken i vårt samhälle och i skogen till mycket mindre frågor. Tråkigt är det att som beteende nörd se hur vi i världen, samhället, skolan, kvarteret inte vet att förstå vilka vardagliga beteenden och värderingar som sedan leder till det samhälle vi har idag. Inte förens vi förstår var det börjar det där att vara dum, elak, egoistisk, mobba, roffa, prata illa om andra, håna och kalla det skämt och så vidare i ett vardagligt varande i små skalor – och vill göra något åt det. När det blir viktigt att ta hand om detta i det lilla, så odlar vi inte så många människor som beter sig illa för att de har farit illa. Ingen beter sig illa om den inte ”farit illa på vägen”, var så säker. ”Vi får det vi ger och är”

Det börjar när vi börjar prioritera och uppvärdera omsorgen, känsligheten och vänligheten igen i samklang med tydlighet och kraftfullheten. Det börjar nu när vi inser att vi inte kan fly längre och inser vad som är äkta. Att vi inte kan rymma till andra sidan jorden längre från vår egen gata och bygd. När vi inser att det är den bredvid mig kanske den jag inte känner, som skall hålla om oss om maten och elen tar slut i vår livsbutik. So ”be kind” ”be easy on your self”. Stanna upp titta in, var vänlig, omsorgsfull och tyck att det är coolt i stället att ge av omtanke, framför allt till den du knappt känner. Allt annat är farligt leverne som skapar kaos i världen och i din bygd. 
FRED🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇬🇦🇬🇦🇸🇪🇸🇪🇸🇪FRED –

#bekind #ubuntu #vänlig #samhälle #livsklimat #kvinnodagen

PS

Tack alla fantastiska kvinnor och förebilder som jag mött på min väg, beundrar er alla och är tacksam för all gåvor och all styrka ni har delat med er av. Tack mor! Tack alla!

WOMENS DAY


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s